Hulpaanbod van: GGD Zuid Limburg

Uw omgeving heeft invloed op uw gezondheid. Luchtverontreiniging, geluidsoverlast, vocht in huis en de eikenprocessierups zijn voorbeelden van zaken in het milieu waar u en uw gezinsleden ziek van kunnen worden. De GGD probeert dit te voorkomen.

De GGD Zuid Limburg adviseert de inwoners van Zuid-Limburg over hoe ze risico's voor de gezondheid door het milieu kunnen voorkomen of zo klein mogelijk kunnen houden.
De GGD geeft ook advies aan bijvoorbeeld gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen. Het gaat dan onder andere om:
• verontreiniging van bodem, lucht en water;
• het binnenmilieu in huizen, scholen en kinderdagverblijven;
• hinder door bijvoorbeeld stank en geluid;
• bezorgdheid om straling van hoogspanningsleidingen en GSM/UMTS-antennes;
• gevaarlijke stoffen als asbest en bestrijdingsmiddelen.

Contactinformatie

Meer informatie

Advies, informatie of voorlichting
  • advisering
  • informatieverstrekking
  • voorlichting
Soort advies of advisering
  • milieuvoorlichting
Wijze van advisering
  • groepsvoorlichting
  • individuele voorlichting
Begeleiding door

Professionals

Werkwijze Informatieverstrekking

Website

Per e-mail

Schriftelijk

Telefonisch

Toelichting doelgroep

Voor burgers en professionals

Voor welke regio

Zuid-Limburg

Product momenteel beschikbaar

Ja

Aanmelden en vervolgprocedure

www.ggdzl.nl

Bezoekadres
Hoofdlocatie
Het Overloon 26411TE Heerlen 088-88 05 000 ggdzl.nl Route
Postadres
Postbus 336400AA
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Advies, informatie, voorlichting
Vergelijk hulpaanbod