Algemene informatie

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Contactinformatie

Toegankelijk

Parkeervoorziening voor personen met een beperking
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift verdieping
Aangepast sanitair
Voorzieningen voor doven en slechthorenden
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
ITS is toegekend

Hulpaanbod

BOR project (begeleide omgang regeling) (Humanitas)

Een kind heeft recht op contact met beide ouders. Na een scheiding ligt dit alleen vaak nog niet zo makkelijk. Hoewel gescheiden ouders verplicht zijn om afspraken over zorg en opvoeding vast te leggen, valt dit in de praktijk niet altijd mee. Omdat de verhoudingen na een scheiding ingewikkeld en...

Humanitas Vriendschappelijk Contact

Dit project richt zich in brede zin op bestrijden van eenzaamheid. Doelgroep wordt gevormd door mensen die primair geholpen worden met een regelmatige (wekelijks) bezoek van een vrijwilliger, die meestal kan volstaan met het bieden van een luisterend oor en een bemoedigende reactie. De acties van...

Jongeren en Geld Zuid-Limburg

Het project Jongeren & Geld Zuid-Limburg is er voor alle jongeren in Zuid-Limburg die behoefte hebben aan meer informatie over administratie en financiën en voor jongeren die graag willen leren hoe zij hun geldzaken op een goede manier kunnen regelen. Op verschillende manieren helpen wij...

Jongerenmaatjes

Een plek om te wonen. Inkomsten. Iets om te doen... Ouder worden gaat vanzelf. Maar alles wat daarbij komt kijken is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het fijn als er iemand voor je klaar staat. Iemand om de gewone dingen mee te doen. Die het niet heeft over doelen en actieplannen, maar er...

maatjes voor personen met verward gedrag

participatie te bevorderen van mensen met verward gedrag. Verward gedrag is een breed begrip. Deelnemers kunnen te maken hebben met dementie, persoonlijk leed, gevoel van eenzaamheid, depressie, gevoeligheid voor psychoses, verstandelijke beperking, psychiatrische beperking, dak- en/of...

Maatjesproject dak- en thuislozen (Humanitas)

Humanitas Maastricht heeft sinds 2011 een maatjesproject waarin vrijwilligers gekoppeld worden aan bewoners van de 24-uurs woonvoorzieningen van het Leger des Heils in Maastricht. Humanitas is verantwoordelijk voor het maatjesproject en biedt mensen de mogelijkheid om hun eenzaamheid te...

Samenspraak / Taalmaatjes (Humanitas)

Samenspraak is een project gericht op taalverwerving (Nederlands) en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Tot de doelgroep van Samenspraak behoren inburgeraars die (bijna) een inburgeringstraject volgen. Vrijwilligers gaan bij de deelnemers thuis om taalles te geven. Door middel van...

Steun bij Verlies en Rouw (Humanitas)

Het overlijden van een partner of een andere dierbare is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het moeten opgeven van zelfstandig wonen of het verlies van een baan. Naast het verdriet kunt u het gevoel hebben er alleen voor te staan. Sociale contacten kunnen...

Thuisadministratie (Humanitas)

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden. Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. En door omstandigheden kun je het overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld als je partner overlijdt, of als je gaat scheiden of je baan...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Vrijwilligersorganisatie
Vergelijk hulpaanbod