Mogelijkheden en regelingen voor kinderopvang op een rij:

Kinderdagverblijf & peuteropvang

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf voor dagopvang. Sommige kinderdagverblijven bieden ook opvang in de avond of in het weekend aan.

Er bestaat ook aparte peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of een peutergroep op het kinderdagverblijf.

Voorschoolse educatie (vve)

Voorschoolse educatie is extra onderwijs voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Bij de voorschoolse educatie leren kinderen al spelend de Nederlandse taal en andere dingen die ze nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Ze krijgen dit op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Het consultatiebureau bepaalt of uw kind voorschoolse educatie nodig heeft. Als dat zo is, krijgt uw kind een vve-indicatie. Meestal betaalt de gemeente dan mee aan de extra opvang. In iedere gemeente gelden hiervoor andere voorwaarden. U kunt op de website van uw gemeente nakijken hoe het geregeld is.

Meedoen aan de voorschoolse educatie is niet verplicht, ook al krijgt uw kind een vve-indicatie. Ook kinderen zonder indicatie kunnen meedoen, maar dan betaalt de gemeente niet mee.

Gastouderopvang

Een gastouder vangt kinderen op bij de gastouder thuis of bij uzelf thuis. Dit kan handig zijn als u onregelmatige werktijden heeft. Een gastouder kan meerdere kinderen tegelijkertijd opvangen.

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd kunt u buitenschoolse opvang krijgen (BSO). Dit regelt u samen met de school.

Overblijven

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Dit heet ook wel tussenschoolse opvang (TSO). De school organiseert dit. U betaalt er een bijdrage voor.

Speciale opvang

Voor kinderen met een beperking is speciale opvang mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang, gastouderopvang of de buitenschoolse opvang gaat, komt u als werkende of studerende ouder misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als de kinderopvang aan alle kwaliteitseisen voldoet en bij de overheid geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kunt u nagaan via de website van de Belastingdienst. U kunt de toeslag online aanvragen via Mijn Toeslagen.

Ouderschapsverlof

Om uw werk beter te kunnen combineren met de zorg en opvang van uw kind, kunt u ook tijdelijk minder gaan werken. Ouderschapsverlof maakt dit mogelijk.

Organisaties

Kinderopvang algemeen

Peuterspeelzaalwerk Spelentère

 spelentere.nlMesweg 146287BHEYS

Prokino Kinderopvang

 020-41 21 200 prokino.nlNieuwezijds Voorburgwal 1201012SHAmsterdam

Partou Kinderopvang

 088-23 57 500 partou.nlSportlaan 14131NNVianen

Gastouderbureau

Prokino Kinderopvang

 020-41 21 200 prokino.nlNieuwezijds Voorburgwal 1201012SHAmsterdam

Humankind

 0900-51 01 520 kinderopvanghumanitas.nlMeezenbroekerweg 16412VKHeerlen

Buitenschoolse opvang

BSO Op de 10 Bunder

 046-42 35 332 NULLTienbundersweg 16321CPWijlre

BSO Op de 10 Bunder

 spelenderwijs.nlTienbundersweg 16321CPWIJLRE

Peuterspeelzaalwerk Spelentère

 spelentere.nlMesweg 146287BHEYS

Kinderdagverblijf

De Slotmuisjes

 06-81 96 64 06 NULLWillem Vliegenstraat 96271DAGulpen

De Blokkendoos

 043-45 11 451 spelentere.nlKanariestraat 16287BBEys

Stichting Spelentère peuterspeelzaalwerk

 06-81 96 64 06 spelentere.nlMesweg 146287BHEYS

Peuteropvang

Peuterspeelzaalwerk Spelentère

 spelentere.nlMesweg 146287BHEYS

Prokino Kinderopvang

 020-41 21 200 prokino.nlNieuwezijds Voorburgwal 1201012SHAmsterdam

Humankind

 0900-51 01 520 kinderopvanghumanitas.nlMeezenbroekerweg 16412VKHeerlen

Vergelijk hulpaanbod