Naar school met een beperking

Onderwijs voor kinderen met een beperking, leerproblemen of gedragsproblemen

Passend onderwijs

Reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs werken samen om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden.

Een school uitkiezen

Tips voor het kiezen van een school die bij uw kind past.

Speciaal onderwijs

Onderwijs voor kinderen die begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben die een gewone school niet kan bieden.

Voortgezet speciaal onderwijs

Over de mogelijkheden als uw kind het speciaal basisonderwijs heeft afgerond.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig, maar er zijn uitzonderingen mogelijk.

Aangepaste schoolboeken

De school huurt zo nodig aangepaste boeken voor uw kind. U kunt ze ook zelf huren via Dedicon.

Vergelijk hulpaanbod